Bildiri Gönderim Kuralları

Sayfa Boyutu : A4 (29,7 × 21,0 cm)
Kenar Boşlukları : üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 2,5 cm; sağ: 2,5 cm
Yazı Karakteri : MS Word formatında Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
Yazım Dili : Özet Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
Satır Aralığı : Başlık ve metin 1 satır aralığı olmalıdır. Başlıktan ve adresten sonra 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Başlık : 14 punto, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.
Yazar(lar) : 12 punto, koyu, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmiş olmalıdır. Tüm yazarların e-mail adresleri verilmelidir.
Adres(ler) : 12 punto, farklı adresler üst simgeler (1, 2, ...) ile açıkça belirtilmelidir.
Ana Metin : İki yana dayalı, 12 punto, paragraf başı yapılmadan, Giriş (veya Amaç), Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar Kelimeler (En az 6 adet ve alfabetik sıra ile) ve Teşekkür (zorunlu değildir) bölümlerini içermelidir. Maksimum 2 adet tablo/şekil verilebilir. Maksimum 2 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
Kaynaklar : Metinde referans vermekten kaçınılmalıdır.
Not : Özette amaç - materyal/metot – sonuç başlıkları içermesi gerekmektedir.

Bildiriler Bilim Kurulu’nda yer alan akademisyenler arasından konu başlıklarına göre belirlenmiş en az 4 hakemin değerlendirmesinden geçecektir.

5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde sunulan bildiri veya posterlerden, bilim kurulunun uygun bulduğu ve derginin yayın kapsamına uygun olan seçilmiş bildirileri, yazarların da kabul etmesi durumunda, "Records of Natural Products" dergisinin kongre için çıkaracağı özel sayısında hakem süreçleri tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

Türkçe Özet Yazımı Örnek Şablonunu görmek için buraya tıklayınız

Not: Bildiriler scientific@muglacongress.org adresine gönderilmelidir.

Poster Hazırlama Kuralları

Örnek Poster Şablonunu görmek için buraya tıklayınız

Özet Gönderim Son tarihi 15 Temmuz 2016'dır

Değerlendirmelerin sonucunda bildiri sahiplerine e- posta yoluyla “Sözlü Bildiri”, “Poster” veya “Red” olarak geri dönüş yapılacaktır.

Kongrede Sunulan Bildirilerin Yayımlanması
Kongreye kabul edilen tam bildiriler Uluslararası Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi’inin yazım kurallarına ve hakem önerilerine göre düzeltilen makalenin yayımlanması sağlanacaktır (http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/index )

Bildiri Konuları


1. ARI GENETİĞİ, ISLAHI VE DAMIZLIK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ
2. KOLONİ YÖNETİMİ
3. ARI SAĞLIĞI, HASTALIK VE ZARARLILARI
4. APİTERAPİ VE APİMEDİCA
5. ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM, İŞLEME, SAKLAMA VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ
6. ARI ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
7. ÇAM BALI, ÜRETİM KOŞULLARI VE SORUNLAR
8. YÖRESEL BALLAR VE ÖZELLİKLERİ
9. ÜLKE ARICILIĞININ SORUNLARI, EKONOMİSİ; ÜRETİCİ BAKIŞI VE SORUNLARI
10. ARI- BİTKİ İLİŞKİSİ, BİTKİSEL ÜRETİMDE TOZLAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ


© - Organizasyon: teamcon | created by: minduce & bildiri merkezi