Fotoğraf Yarışması


BIOHAYAT Sponsorluğunda Düzenlenmektedir


01- Yarışmanın Adı: “Arının Bal Yolculuğu”

02- Yarışmanın Amacı:
Bu temayla; doğayla insan arasında, her geçen gün biraz daha zayıflayan bağı, bu ilişkiyi en dolaysız ve naif haliyle binlerce yıldır sürdüren bu olağanüstü böcek aracılığıyla nasıl güçlendirebileceğimizi anlatacak, tüm sadeliği, güzelliği ve bereketiyle doğaya giden en kısa ve doğrudan yolun arının yolu olduğunu gösterecek kareler düşlenmektedir.

03- Yarışma Sekretaryası:
Şamil Tuncay BEŞTOY
Telefon: 532 451 54 40
E-posta : foto@muglacongress.org

04- Bölümler:
Yarışma, dijital (sayısal) ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Yarışmaya profesyonel ve/veya amatör tüm fotoğraf sanatçıları ile kayıtlı ve/veya amatör tüm arıcılar katılabilecektir.

05- Yarışma Koşulları:
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma, Seçici Kurul/Jüri ve Danışman Jüri Üyeleri, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekreteryası ve 1. derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.

Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.

Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi, belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül almış eserler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül almış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

06- Telif (Kullanım) Hakkı:
Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile fotoğrafçıya aittir.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

07- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar internet üzerinden foto@muglacongress.org adresine mail olarak yüklenecektir. Bu maile eklenecek fotoğraflar aşağıda açıklanan biçimde isimlendirilecektir.

Yüklenecek fotoğraflar üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği sorumlu olmayacaktır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi kısaltılarak yazılmalıdır (Örneğin “Şamil Tuncay Beştoy” isimli katılımcı için şbeştoy veya ştbeştoy gibi).
3. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar). Yani; “TRştbeştoy01”, “TRştbeştoy02”, “TRştbeştoy03”, “TRştbeştoy04” gibi.

08- Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Yrd. Doç. Dr. A. Beyhan ÖZDEMİR DEU GSF Öğretim Üyesi
Deniz AYDEMİR MUFSAT, Fotoğraf Sanatçısı
Salim YÖRÜK MUFSAT
Şamil Tuncay BEŞTOY Kongre Düzenleme Komitesi Üyesi
Ziya ŞAHİN MAYBİR Başkanı

Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.

09- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 15.02.2016
Son Başvuru Tarihi : 20.10.2016
Jüri Toplantı Tarihi : 22.10.2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 01.11.2015
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 01.11.2016

10- Ödüller:
Birincilik 2500.- TL
İkincilik 1500.- TL
Üçüncülük 750.- TL


© - Organizasyon: teamcon | created by: minduce & bildiri merkezi